0

می خواهید به ایران برید؟

год назад

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Популярные

0
Marie-Caroline
FlagФранцузский2 часа назад
Комментарии: 0Сообщить о проблеме
formation
lesson plan
0
Ahmad
FlagАрабский14 часов назад
Комментарии: 0Сообщить о проблеме
egyptian arabic lesson
arabic
classical arabic
modern standard arabic
0
Jackie
FlagАнглийский21 час назад
Комментарии: 2Сообщить о проблеме
jackie
music
listening
fluency
conversation
0
Lili
FlagСевернокитайский15 часов назад
Комментарии: 1Сообщить о проблеме
mandarin
sports
activities
fun
leasure time

Marty

Flag
(673)
$18.95
USD/h
class
Английский
globe
США
time
951
Забронируйте уроки.