0

می خواهید به ایران برید؟

год назад

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Популярные

0
Deirdre
FlagАнглийский10 часов назад
Комментарии: 0Сообщить о проблеме
listening
0
Deirdre
FlagАнглийский10 часов назад
Комментарии: 1Сообщить о проблеме
netflix
tv
film
movies
0
Doris
FlagАнглийский12 часов назад
Комментарии: 10Сообщить о проблеме
0
Nicole
FlagАнглийскийДень назад
Комментарии: 4Сообщить о проблеме
speaking
fluency
words
grammar
fluent

Marty

Flag
(693)
$18.95
USD/h
class
Английский
globe
США
time
991
Забронируйте уроки.