Profile Picture

Tính năng trò chuyện nhóm với người dùng.

7 месяцев назад
Bạn ơi cho mình hỏi giờ tính năng chát voice, trò chuyện nhóm với bạn bè trên trang web này ở phần nào nhỉ. Mình ko thấy. Thank bạn nhé.

Популярные

Profile Picture
Profile Picture
Francisco
FlagИспанский8 часов назад
Комментарии: 0Сообщить о проблеме
deportes
deportes extremos
conversación
vocabulario
Profile Picture
Profile Picture
Andrés
FlagИспанский13 часов назад
Комментарии: 1Сообщить о проблеме
vocabulario
conversación
díadelpadre
Profile Picture
Profile Picture
Jackie
FlagАнглийский2 часа назад
Комментарии: 0Сообщить о проблеме
jackie
speaking
english coach
conversation
accent reduction
Profile Picture
Profile PictureFlagАнглийский2 дня назад
Комментарии: 13Сообщить о проблеме
MapProfile Picture
Английский
Flag Вьетнам
4:11 PM (GMT+07:00)
Член с : 15 сентября 2015 г.