Profile Picture

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

3 месяца назад
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

Популярные

Profile Picture
Profile PictureFlagАнглийскийДень назад
Комментарии: 3Сообщить о проблеме
Profile Picture
Profile PictureFlagАнглийский23 минуты назад
Комментарии: 0Сообщить о проблеме
MapProfile Picture
Вьетнамский
Flag Вьетнам
1:24 AM (GMT+07:00)
Член с : 30 июня 2018 г.