0

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

4 месяца назад
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

Популярные

0
FlagАнглийскийЧас назад
Комментарии: 3Сообщить о проблеме
0
FlagАнглийский9 часов назад
Комментарии: 0Сообщить о проблеме
0
FlagАнглийскийДень назад
Комментарии: 5Сообщить о проблеме
band
ribbon
0
Dann Connery
FlagИспанскийДень назад
Комментарии: 1Сообщить о проблеме
MapProfile Picture
Вьетнамский
Flag Вьетнам
6:06 AM (GMT+07:00)
Член с : 29 июня 2018 г.