0

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

7 месяцев назад
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

Популярные

0
FlagАнглийский14 часов назад
Комментарии: 1Сообщить о проблеме
0
FlagАнглийский14 часов назад
Комментарии: 4Сообщить о проблеме
ершик
0
FlagАнглийский11 часов назад
Комментарии: 5Сообщить о проблеме
0
FlagАнглийский11 часов назад
Комментарии: 1Сообщить о проблеме
MapProfile Picture
Вьетнамский
Flag Вьетнам
6:37 AM (GMT+07:00)
Участник с: 29 июня 2018 г.