Profile Picture

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

18 дней назад
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

Популярные

Profile Picture
Profile PictureFlagАнглийский12 часов назад
Комментарии: 1Сообщить о проблеме
featured
Profile Picture
Profile PictureFlagАнглийский15 минут назад
Комментарии: 0Сообщить о проблеме
Profile Picture
Profile PictureFlagАнглийский3 часа назад
Комментарии: 0Сообщить о проблеме
Profile Picture
Profile Picture
Andrés
FlagИспанский3 часа назад
Комментарии: 1Сообщить о проблеме
vocabulario
conversación
MapProfile Picture
Вьетнамский
Flag Вьетнам
3:42 PM (GMT+07:00)
Член с : 30 июня 2018 г.